Rekrutacja do naszej szkoły trwa cały rok!

Nasza Szkoła

Kształcenie uczniów w naszej Szkole odbywa się zgodnie z Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.Celem działania szkoły jest przygotowanie młodzieży do jak najpełniejszego samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem, do pełnienia różnych ról społecznych, autonomicznych i aktywnego dorosłego życia.

Aktualności

26 Lut
18 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbył się INTEGRACYJNY BAL MASKOWY 2018.  W tym dniu zagościło do nas wiele ciekawych postaci 😉

Zajęcia edukacyjne

W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy wyodrębnia się:

Zajęcia obowiązkowe

funkcjonowanie osobiste i społeczne
zajęcia rozwijające komunikowanie się
zajęcia kształtujące kreatywność
przysposobienie do pracy
– zajęcia kulinarne
– zajęcia ogrodnicze
– zajęcia z rękodzielnictwa
– zajęcia informatyczne i biurowe
wychowanie fizyczne
religia
zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia dodatkowe:

Logopedia
Ceramika
Dogoterapia
Warsztat umiejętności społecznych i pracowniczych
Terapia SI
Zajęcia artystyczne

Nasza Oferta

Baza dydaktyczna

Szkoła posiada specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne przeznaczone do terapii młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.

Pomoc Specjalistów

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Logopeda, Psycholog, Terapeuta SI

Szeroka oferta zajęć

Praca w małych zespołach, Nowatorskie metody nauczania, opieka psychologiczno – pedagogiczna,
Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia

Internat

Istnieje możliwość zamieszkania w internacie SOW przy ul. Kowalskiego 3 (chłopcy)
i SOSW ul. Jaworowa 3 (dziewczyny), w  2,3,4 osobowych pokojach z łazienkami.

Atrakcyjność terenu

Lokalizacja w atrakcyjnym otoczeniu (Natura 2000) Sprzyjającym wdrażaniu do zdrowego stylu życia.

 

Bezpieczeństwo

Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom(teren ogrodzony z monitoringiem)

SIEDZIBA

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
ul. dr. Mieczysława Kowalskiego 3,
24-100 Puławy

KONTAKT

tel.+ 48 81 886 46 07
fax. +48 81 886 46 07
e-mail.szkolapdp@gmail.com

Scroll Up